Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2013

Bi quyet copywritting SEO

Được đăng bởi hoanganh nguyen

1. Để kích thích người đọc nên sử dụng những câu hỏi cho tiêu đề : What – Why – Who.
2. Thêm con số vào tiêu đề bài viết.
3. Tiêu đề bài viết là H1.
4. Sử dụng định dạng Quote. Sau đó phát triển nội dung bằng ý của mình
5. Viết trung thực, hướng đến người dùng.
6. Sử dụng thuộc tính Bold, Italic và <li>
7. Sử dụng hình ảnh trong bài viết.
8. Từ khóa chính xuất hiện ngay đầu và kết thúc đoạn. ( Áp dụng với đoạn dài trong phần nội dung )
9. Title bài viết chứa từ khóa.
10. Meta Description chứa từ khóa.
11. Tạo lien kết nội bộ trong bài *******************************
12. Trong phần nội dung Không nên sử dụng flash. ( sử dụng flash làm hạn hết link ra ngoài vì spider sẽ bỏ qua flash hạn chế link ra web khác)
13. Không sử dụng Frames.
14. Sử dụng thêm những từ đồng nghĩa. ( nếu đi copy thì nên thay từ đồng nghĩa )
15. Độ dài bài viết khoảng 500 từ. Dài hơn thì nên chia thành các phần.
16. Mật độ từ khóa ở mức 1- 2%
17. Không sử dụng cỡ chữ < 8px
18. Sử dụng từ khóa xung quanh ảnh. ( gồm 11 ý SEO hình ảnh)
19. Ghi rõ nguồn nếu copy.
20. Có thêm H1 chứa trong bài.
21. Có thêm H2, H3 trong bài
22. Tên ảnh, Alt chứa từ khóa

0 nhận xét: