Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

Đánh thức PC từ chế độ Sleep một cách tự động

Được đăng bởi hoanganh nguyen

Đánh thức PC từ chế độ Sleep một cách tự động


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặt thời gian đánh thức

Để máy được đánh thức tự động, trước hết người dùng cần tạo một lịch trình công việc (Task Scheduler). Để thực hiện việc này, mở Task Scheduler bằng cách, gõ Task Scheduler vào thực đơn Start và nhấn Enter.
Task Scheduler
Tại cửa sổ Task Scheduler, nhấp vào đường link Create Task để tạo một nhiệm vụ mới.
tạo nhiệm vụ
Đặt tên cho nhiệm vụ. Ở đây ta đặt tên nhiệm vụ là “Wake From Sleep”. Cũng có thể đặt cho chương trình hoạt động dù người dùng có đăng nhập hay không hoặc đặt cho chương trình hoạt động ở phân quyền cao nhất.
phân quyền
Ở thẻ tab Triggers, tạo một điểm kích hoạt mới để chạy nhiệm vụ tại thời gian mong muốn. Đây có thể là một lịch trình lặp lại hay một thời gian nào đó.
Trigger
Tại thẻ tab Conditions, tích vào hộp Wake the computer to run this task.
điều kiện
Tại thẻ Actions, người dùng phải chỉ định ít nhất một hành động cho nhiệm vụ. Ví dụ như đặt nhiệm vụ khởi chạy chương trình tải file. Nếu muốn đánh thức hệ thống nhưng không chạy chương trình nào, đặt nhiệm vụ chạycmd.exe sử dụng đối số /c ”exit”. Nhiệm vụ này là khởi chạy một cửa sổ lệnh và đóng lại ngay lập tức.
Actions
Lưu nhiệm vụ mới sau khi cấu hình.

Đặt PC ở chế độ Sleep

Đặt máy tính ở chế độ Sleep bằng cách sử dụng tùy chọn Sleep thay vì Shutdown. Bạn cũng có thể thay đổi những tùy chọn tiết kiệm điện của Windows để PC tự động “ngủ” sau khi nó không được sử dụng trong một lúc hoặc khi bạn nhấn các nút riêng biệt.
Sleep

st by hieuvanpc

0 nhận xét: